1989-2022 पासून लांब पल्ल्याचा पूर्वानुमान


वर्ष प्रदेशपूर्वानुमानवास्तविक (LPA च्या %)
1989 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 98% ते 106% च्या आत असण्याची शक्यता आहे 101
1990 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 97% ते 105% च्या आत असण्याची शक्यता आहे 106
1991 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता आहे परंतु सामान्यच्या खालच्या बाजूस म्हणजेच LPA च्या 90% ते 98% दरम्यान 92
1992 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 92% म्हणजेच LPA च्या 88% ते 96% दरम्यान असण्याची शक्यता आहे 92
1993 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 103% असण्याची शक्यता आहे 101
1994 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 92% असण्याची शक्यता आहे110
1995 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 97% असण्याची शक्यता आहे 100
1996 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 96% असण्याची शक्यता आहे 102
1997 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 92% असण्याची शक्यता आहे 102
1998 संपूर्ण भारत हंगामातील पाऊस LPA च्या 99% असण्याची शक्यता आहे 106
1999 संपूर्ण भारतसंपूर्ण नैऋत्य मान्सून हंगामासाठी संपूर्ण देशात पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता आहे (LPA च्या 108%) अशा प्रकारे वर्ष 1999 हे सलग अकरावे सामान्य मान्सून वर्ष बनले आहे. 96
उत्तर पश्चिम भारत 1999 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 111% असण्याची शक्यता आहे 94
द्वीपकल्प 1999 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 114% असण्याची शक्यता आहे 90
पूर्वोत्तर भारत 1999 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 98% असण्याची शक्यता आहे104
2000 संपूर्ण भारतसंपूर्ण नैऋत्य मान्सून हंगामासाठी संपूर्ण देशात पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता आहे (LPA च्या 99%) अशा प्रकारे वर्ष 2000 हे सलग बारावे सामान्य मान्सून वर्ष बनले आहे. 92
उत्तर पश्चिम भारत 2000 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 102% असण्याची शक्यता आहे. 95
द्वीपकल्प 2000 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 98% असण्याची शक्यता आहे. 89
पूर्वोत्तर भारत 2000 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 100% असण्याची शक्यता आहे. 96
2001 संपूर्ण भारत2001 मध्ये, संपूर्ण देशासाठी नैऋत्य मोसमी पावसाचा पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता आहे (98%) त्यामुळे 2001 हे वर्ष सलग 13वे सामान्य मान्सून वर्ष ठरले. 92
उत्तर पश्चिम भारत 2001 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 100% असण्याची शक्यता आहे 93
द्वीपकल्प 2001 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 96% असण्याची शक्यता आहे 90
पूर्वोत्तर भारत 2001 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 100% असण्याची शक्यता आहे 94
2002 संपूर्ण भारत2002 मध्ये, संपूर्ण देशासाठी नैऋत्य मोसमी पावसाचा पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता आहे (101%) त्यामुळे 2002 हे सलग 14 वे सामान्य मान्सून वर्ष बनले. 81
उत्तर पश्चिम भारत 2002 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 104% असण्याची शक्यता आहे. 74
द्वीपकल्प 2002 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 99% असण्याची शक्यता आहे.78
पूर्वोत्तर भारत 2002 च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील पाऊस त्याच्या LPA च्या 96% असण्याची शक्यता आहे. 89

2003 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 16 एप्रिल 2003 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 96% ∓ 5% 102
9 जुलै 2003 परिमाणवाचक : LPA च्या 98% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 9 जुलै 2003 जुलै LPA च्या 102% 107
उत्तर पश्चिम भारत 9 जुलै 2003 जून-सप्टेंबर LPA च्या 97% 108
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 99% 102
द्वीपकल्प LPA च्या 100% 99

2004 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 15 एप्रिल 2004 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 100% ∓ 5% 87
29 जून 2004 परिमाणवाचक : 100% of LPA ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 29 जून 2004 जुलै LPA च्या 98% 81
उत्तर पश्चिम भारत 29 जून 2004 जून-सप्टेंबर LPA च्या 103% 78
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 96% 94
मध्य भारत LPA च्या 103% 89
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 97% 85

2005 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 20 एप्रिल 2005 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 98% ∓ 5% 99
6 जुलै 2005 परिमाणवाचक : LPA च्या 98% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 6 जुलै 2005 जुलै LPA च्या 97% 114
उत्तर पश्चिम भारत 6 जुलै 2005 जून-सप्टेंबर LPA च्या 97% 90
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 95% 80
मध्य भारत LPA च्या 102% 110
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 97% 112

2006 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 20 एप्रिल 2006 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 93% ∓ 5% 99
30 जून 2006 परिमाणवाचक : LPA च्या 92% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 30 जून 2006 जुलै LPA च्या 97% 98
उत्तर पश्चिम भारत 30 जून 2006 जून-सप्टेंबर LPA च्या 91% 94
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 94% 83
मध्य भारत LPA च्या 90% 116
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 97% 95

2007 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 19 एप्रिल, 2007 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 95% ∓ 5% 105
29 जून, 2007 परिमाणवाचक : LPA च्या 93% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 29 जून, 2007 जुलै LPA च्या 95% 97
उत्तर पश्चिम भारत 29 जून, 2007 जून-सप्टेंबर LPA च्या 90% 85
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 98%104
मध्य भारत LPA च्या 96% 108
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 94% 126

2008 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 16 एप्रिल, 2008 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 99% ∓ 5% 98
30 जून, 2008 परिमाणवाचक : LPA च्या 100% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 30 जून, 2008 जुलै LPA च्या 98% 83
उत्तर पश्चिम भारत 30 जून, 2008 जून-सप्टेंबर LPA च्या 96% 107
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 101% 94
मध्य भारत LPA च्या 101% 96
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 98% 96

2009 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 17 एप्रिल, 2009 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 96% ∓ 5% 77
24 जून, 2009 परिमाणवाचक : LPA च्या 93% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 24 जून, 2009 जुलै LPA च्या 93% 96
संपूर्ण भारत 24 जून, 2009 ऑगस्ट LPA च्या 101% 73
उत्तर पश्चिम भारत 24 जून, 2009 जून-सप्टेंबर LPA च्या 81% 64
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 92% 73
मध्य भारत LPA च्या 99% 80
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 93% 96

2010 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश जारी करण्याची तारीखहंगाम पूर्वानुमान (%)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण देशासाठी 23 एप्रिल, 2010 जून-सप्टेंबर परिमाणवाचक : LPA च्या 98% ∓ 5% 102
25 जून, 2010 परिमाणवाचक : LPA च्या 102% ∓ 4%
संपूर्ण देशासाठी 25 जून, 2010 जुलै 98% of LPA 103
संपूर्ण भारत 25 जून, 2010 ऑगस्ट 101% of LPA 106
संपूर्ण भारत 30 जुलै, 2010 ऑगस्ट to सप्टेंबर LPA च्या 107% 109
संपूर्ण भारत 27 ऑगस्ट, 2010 सप्टेंबर LPA च्या 115% 113
उत्तर पश्चिम भारत 25 जून, 2010 जून-सप्टेंबर LPA च्या 102% 112
पूर्वोत्तर भारत LPA च्या 103% 82
मध्य भारत LPA च्या 99% 104
दक्षिण द्वीपकल्प भारत LPA च्या 102% 118

2011 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधीजारी करण्याची तारीख पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 19 एप्रिल 98% ∓ 5% 102
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 21 जून 95% ∓ 4%
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 97% ∓ 8% 107
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 95% ∓ 8% 110
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 95% ∓ 8% 87
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 94% ∓ 8% 100
संपूर्ण भारत जुलै 93% ∓ 9% 85
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 94% ∓ 9% 109
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 1 ऑगस्ट 90% ∓ 8% 109
संपूर्ण भारत सप्टेंबर 1 सप्टेंबर 90% ∓ 15% 108

2012 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधीजारी करण्याची तारीख पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 26 एप्रिल 99% ∓ 5% 93
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 22 जून 96% ∓ 4%
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 93% ∓ 8% 92
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 8% 96
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 99% ∓ 8% 91
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 95% ∓ 8% 90
संपूर्ण भारत जुलै 98% ∓ 9% 87
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 96% ∓ 9% 101
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 2 ऑगस्ट 91% ∓ 8% 105

2013 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधीजारी करण्याची तारीख पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 26 एप्रिल 98% ∓ 5% 106
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 14 जून 98% ∓ 4%
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 94% ∓ 8% 109
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 98% ∓ 8% 122
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 98% ∓ 8% 73
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 103% ∓ 8% 115
संपूर्ण भारत जुलै 101% ∓ 9% 107
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 96% ∓ 9% 98
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 1 ऑगस्ट 96% ∓ 8% 94
संपूर्ण भारत सप्टेंबर 1 सप्टेंबर 96% ∓ 13% 88

2014 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधीजारी करण्याची तारीख पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 24 एप्रिल 95% ∓ 5% 88
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 9 जून 93% ∓ 4%
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 85% ∓ 8% 79
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 94% ∓ 8% 90
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 99% ∓ 8% 88
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 93% ∓ 8% 93
संपूर्ण भारत जुलै 93% ∓ 9% 90
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 96% ∓ 9% 90
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 1 ऑगस्ट 95% ∓ 9% 97

2015 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
22 एप्रिल 2 जून (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 93% ∓ 5% 88% ∓ 4% 86
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 85% ∓ 8% 83
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 90% ∓ 8% 84
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 90% ∓ 8% 92
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 92% ∓ 8% 85
संपूर्ण भारत जुलै 92% ∓ 9% 84
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 90% ∓ 9% 78
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 84% ∓ 8% 77

2016 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
12 एप्रिल 2 जून (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 106% ∓ 5% 106% ∓ 4% 97
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 108% ∓ 8% 95
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 113% ∓ 8% 106
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 94% ∓ 8% 90
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 113% ∓ 8% 92
संपूर्ण भारत जुलै 107% ∓ 9% 107
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 104% ∓ 9% 92
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 107% ∓ 8% 94

2017 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
18 एप्रिल 6 जून (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 5% 98% ∓ 4% 95
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 8% 90
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 100% ∓ 8% 94
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 8% 98
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 99% ∓ 8% 100
संपूर्ण भारत जुलै 96% ∓ 9% 100
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 99% ∓ 9% 88
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 100% ∓ 8% 88

2018 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
16 एप्रिल 30 मे (अद्यतन) 3 ऑगस्ट (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 97% ∓ 5% 97% ∓ 4% 91
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 100% ∓ 8% 98
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 99% ∓ 8% 93
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 93% ∓ 8% 75
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 95% ∓ 8% 98
संपूर्ण भारत जुलै 101% ∓ 9% 95
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 94% ∓ 9% 96% ∓ 9% 92
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 95% ∓ 8% 86

2019 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
15 एप्रिल 31 मे (अद्यतन) 1 ऑगस्ट (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 5% 96% ∓ 4% 96110
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 94% ∓ 8% 98
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 100% ∓ 8% 129
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 91% ∓ 8% 88
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 97% ∓ 8% 116
संपूर्ण भारत जुलै 95% ∓ 9% 105
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 99% ∓ 9% 115
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर 100% ∓ 8% 130

2020 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
15 एप्रिल 1 जून (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 100% ∓ 5% 102% ∓ 4% 109
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर 107% ∓ 8% 84
मध्य भारत जून-सप्टेंबर 103% ∓ 8% 115
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर 96% ∓ 8% 106
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर 102% ∓ 8% 130
संपूर्ण भारत जुलै 103% ∓ 9% 90
संपूर्ण भारत ऑगस्ट 97% ∓ 9% 127
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर (31 जुलै रोजी जारी) 104% ∓ 8% 118

2021 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
16 एप्रिल 1 जून (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 98% ∓ 5% 101% ∓ 4% 99
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर सामान्य (LPA च्या 92-108%)96
मध्य भारत जून-सप्टेंबर सामान्य वर(>106% च्या LPA) 104
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर खाली सामान्य(<95% of LPA) 88
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर सामान्य (LPA च्या 93-107% ) 111
मान्सून कोअर झोन जून-सप्टेंबर सामान्य वर(>106% च्या LPA) 107
संपूर्ण भारत जुलै (1 जुलै रोजी जारी ) जुलै: सामान्य (LPA च्या 94-106%) 93
संपूर्ण भारत ऑगस्ट (2 ऑगस्ट रोजी जारी) ऑगस्ट: सामान्य(LPA च्या 94-106%) 76
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर (2 ऑगस्ट रोजी जारी) ऑगस्ट-सप्टेंबर: सामान्य (LPA च्या 95-105%) 99
संपूर्ण भारत सप्टेंबर (1 सप्टेंबर रोजी जारी) सामान्य वर (>110% च्या LPA) 135

2022 लाँग रेंज पूर्वानुमानची पडताळणी

प्रदेश कालावधी पूर्वानुमान (LPA च्या %)वास्तविक (LPA च्या %)
14 एप्रिल 31 मे (अद्यतन)
संपूर्ण भारत जून-सप्टेंबर 99% ∓ 5% 103% ∓ 4% 106.5
उत्तर पश्चिम भारत जून-सप्टेंबर सामान्य (LPA च्या 92-108% ) 101
मध्य भारत जून-सप्टेंबर सामान्य वर( >106% च्या LPA) 119
ईशान्य भारत जून-सप्टेंबर सामान्य ( LPA च्या 96-106%) 83
दक्षिण द्वीपकल्प जून-सप्टेंबर सामान्य वर(>106% च्या LPA) 122
मान्सून कोअर झोन जून-सप्टेंबर सामान्य वर(>106% च्या LPA) 120
संपूर्ण भारत जून सामान्य ( 92-108% च्या LPA) 92
संपूर्ण भारत जुलै (1 जुलै रोजी जारी ) जुलै: सामान्य (LPA च्या 94-106%) 116.8
संपूर्ण भारत ऑगस्ट (1 ऑगस्ट रोजी जारी) ऑगस्ट: सामान्य( LPA च्या 94-106%) 103.5
संपूर्ण भारत ऑगस्ट-सप्टेंबर (1 ऑगस्ट रोजी जारी) ऑगस्ट-सप्टेंबर: सामान्य (LPA च्या 94-106%) 105
संपूर्ण भारत सप्टेंबर (1 सप्टेंबर रोजी जारी ) सामान्य वर (>91-109% च्या LPA ) 108